IKC De Zwanebloem

In 2021 hebben we de opdracht ontvangen van Stichting Mevrouw Meijer om een ontwerpend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van transformatie en uitbreiding van basisschool De Zwanebloem tot een Integraal Kind Centrum. Naast de huidige basisschool zal het toekomstige kindcentrum ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en buurthuis herbergen.

De bestaande school is gelegen in een prachtig groen gebied aan de rand van Zwaanshoek. De school heeft een unieke onderwijsvisie waarin natuurbeleving, buitenonderwijs en buitenspelen centraal staan. Ons voorstel omarmt deze visie door de leeromgeving nog dichter bij het omliggende groen te brengen. 

De bestaande school is erg efficient van opzet, echter is de binnenruimte erg donker en hebben de klaslokalen een slechts een eenzijdige oriëntatie. Door delen van de bestaande school te slopen ontstaat een gekartelde gevel met inspringingen. Deze inspringen worden gebruikt als overdekte buitenruimte en zijn gekoppeld aan een tussenlokaal dat gedeeld wordt door twee stamlokalen en multifunctioneel gebruikt kan worden. Zo is er voor de kinderen een veelzijdigheid aan leeromgevingen gecreëerd: ze kunnen samen met medeleerlingen samenwerken in het open stamlokaal, zich in een kleiner groepje concentreren in het tussenlokaal of zich afzonderen in een een van de vele hoekjes in de tussenruimte.

De gedeelde functies zijn gesitueerd in het middengebied rondom de nieuwe patio. Het schoolplein, waaraan de hoofdentree van De Zwanebloem gevestigd is, functioneert ook als dorpsplein door de nabijheid van het buurthuis / eetkeuken, de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 • Locatie
  Zwaanshoek, Nederland
 • Programma
  Primary school, nursery and daycare centre
 • Opdrachtgever
  Mevrouw Meijer
 • Bruto oppervlakte
  1.435 m²
 • Visualisaties
  Studio Prospettica