Hus en Hiem

Keimpke is aangesteld als lid van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Fryslân